Prezkům semináře: "From Successful manager to influential leader"

Publikováno: 20.4.2011

Pokud se chcete stát z úspěšného manažera manažerem vlivným, nemusíte mít vysokoškolské vzdělání v oboru psychologie, ale musíte pochopit různé styly interakce různých lidí a také musíte vědět, jaké jsou vaše preference a jak je třeba je rozvíjet.

13. dubna 2011, Williams & Partner uspořádal nový seminář v rámci „Leadership Series“ na téma: „Od úspěšného manažera k vlivnému leaderovi“. Akce se konala v PWC Business Centru a byla zaměřena na to, aby manažer lépe uměl pochopit preference lidí, co je jejich hlavní motivací a jak každý může ovlivňovat ostatní k dosažení úspěchu. Seminář byl založen na využití indikátoru Myersové a Briggsové, což je psychometrický dotazník pro stanovení osobnostních preferencí – tedy jak lidé vnímají svět a jak dělají rozhodnutí. Tyto preference byly odvozeny z typologické teorie navržené Carlem Gustavem Jungem a později upraveny pro každodenní využití.

Akci vedli vysoce kvalifikovaní a profesionální trenéři z týmu „Coaching Systems“: Claire Dickson - Executive a Leadership Development Mentor, Tereza Damborská - Executive & Transformational Coach a Management Development Consultant, Norbert Riethof - Executive Coach and Management Consultant.

Claire na začátku poukázala na to, že „pokud chcete vést ostatní, nejdříve musíte začít u sebe“ – citát Johna Adaira. Praví a inspirativní vůdci vytváří důvěru, ovlivňují své následovníky tím, že „praktikují to, co hlásají“ a jsou tak příkladem pro všechny kolem sebe.

Pokud se chcete stát z úspěšného manažera vlivným leaderem, nemusíte mít vysokoškolské vzdělání v oboru psychologie, ale musíte pochopit různé styly interakce různých lidí a také musíte vědět, jaké jsou vaše preference a jak je třeba je rozvíjet.

MBTI se zaměřuje na čtyři různé dimenze, které se týkají toho:

-  Jak získáváme naši energii (Introvert x Extravert)

-  Jak vnímáme informace (Smyslově x Intuitivně)

-  Jak děláme rozhodnutí (Myšlení x Cítění)

-  Jak organizujeme náš svět (Rozhodování x Vnímání)

Pro manažery je jednou z nejdůležitějších dimenzí „Myšlení x Cítění“, přesněji řečeno, zda činíme naše rozhodnutí na základě logiky (rozumu) nebo na základě našich hodnot (citů).

 Tabulka

Pod dohledem Terezy měli účastníci možnost pracovat v týmech rozdělených podle dimenze „Myšlení x Cítění“ a sledovali, jak se liší jejich rozhodování ve stejné situaci. Na výstupech z průzkumů, které byly prováděny u 400 manažerů z celého světa, Norbert ukázal, jaké jsou možné nedostatky dnešních manažerů. Nejvíce manažerů se zaměřuje na cíle a zkušenosti (22%) jen málo (10%) se zaměřuje na vizionářské myšlenky a nejméně manažerů (2%) se zaměřuje na sdílení a budování vztahů. Ve světě, který je zaměřen na úkoly, cíle a výsledky, manažeři přicházejí o strategie, inovace, vize a sdílení úspěchů a pocitů.

Na konci tohoto dvouhodinového semináře bylo jasné, že vedení lidí je spíše o tom lidem porozumět, než je tlačit do věcí, které jim nejsou příjemné.

Prosíme ty z Vás, které by zajímaly další podrobnosti o prezentaci nebo o MBTI, aby nás kontaktovali a my Vám rádi poskytneme další informace.

Ana Maria Pop

Fotogalerie

Foto: 3Foto: 1Foto: 2

Ostatní zprávy

Top jobs

V kategorii Top pozice není žádná pracovní příležitost

Job Newsletter

Aktuální informace o pracovních nabídkách

registrace Odhlásit

Připojte se k nám

Ve Williams & Partner podporujeme přátelské a konkurenční pracovní prostředí a oceňujeme pracovitost, schopnost vést a iniciativu.

Více

Novinky

20.4.2011 Prezkům semináře: "From Successful manager to influential leader"
Pokud se chcete stát z úspěšného manažera manažerem vlivným, nemusíte mít vysokoškolské vzdělání v oboru psychologie, ale musíte pochopit různé styly interakce různých lidí a také musíte vědět, jaké jsou vaše preference a jak je třeba je rozvíjet....
17.3.2011 Invitation to Williams & Partner Leadership Series, 13 April, Prague
Do you have a hard time getting through to people? Are you frustrated with the way people behave? Have you ever wondered why with some people you work very well and with other’s not? Are you able to avoid conflict and create a balanced working environment?...