Citlivé informace, které by se neměly objevit v životopise a zaměstnavatelé by se na ně neměli ptát

V zaměstnaneckých vztazích je zakázána jakákoli diskriminace, ať už přímá či nepřímá, založená na pohlaví, sexuální orientaci, rasovém nebo etnickém původu...

Dle českého Zákoníku práce:

Jakákoli diskriminace v zaměstnaneckých vztazích je zakázána, ať už přímá, či nepřímá, založená na pohlaví, sexuální orientaci, rasovém či etnickém původu, národnosti, občanství, sociálním původ, jazyku, zdravotním stavu, věku, náboženství, manželském stavu nebo jiných závazcích k rodině daného člověka, politických či jiných názorech, členství a aktivní účasti v politickém hnutí, obchodních uniích nebo zaměstnavatelských svazech. Diskriminace kvůli těhotenství či mateřství se považuje za sexuální diskriminaci.

Nejste povinni tyto osobní informace sdělovat, proto je, prosím, nezahrnujte do svého životopisu. Takovéto údaje se netýkají pracovního vztahu a mohou být podkladem pro diskriminaci.

Při pohovoru by se Vás zaměstnavatelé neměli na citlivé informace ptát, protože nepřijmou-li kandidáta na základě některého z těchto údajů, je to ze zákona považováno za diskriminační:

Diskriminace také zahrnuje chování jako je např. navádění, naléhání či vyvolávání tlaku, který by mohl vést k diskriminaci.

Pokud jste přeci jen dotázáni na tyto informace, zde jsou Vaše možnosti:

  • Odpovězte na záměr otázky: neříkejte, jaké je Vaše občanství, ale že jste oprávněn pracovat v dané zemi.
  • Změňte téma a vyhněte se otázce.
  • Cítíte-li se nepříjemně, odmítněte odpovědět: může Vás to stát práci, ale přemýšlejte, zda byste chtěli pracovat někde, kde nehrají fér již od samého začátku. Pokud usoudíte, že k diskriminaci došlo vědomě, můžete si na ni stěžovat.

Job Newsletter

Aktuální informace o pracovních nabídkách

registrace Odhlásit

Připojte se k nám

Ve Williams & Partner podporujeme přátelské a konkurenční pracovní prostředí a oceňujeme pracovitost, schopnost vést a iniciativu.

Více

Novinky

20.4.2011 Prezkům semináře: "From Successful manager to influential leader"
Pokud se chcete stát z úspěšného manažera manažerem vlivným, nemusíte mít vysokoškolské vzdělání v oboru psychologie, ale musíte pochopit různé styly interakce různých lidí a také musíte vědět, jaké jsou vaše preference a jak je třeba je rozvíjet....
17.3.2011 Invitation to Williams & Partner Leadership Series, 13 April, Prague
Do you have a hard time getting through to people? Are you frustrated with the way people behave? Have you ever wondered why with some people you work very well and with other’s not? Are you able to avoid conflict and create a balanced working environment?...