Na co se při pohovoru zeptat

Když se sejdete s konzultantem nebo potenciálním zaměstnavatelem, je pro váš úspěch velmi důležité ukázat zájem o společnost, zjistit o ní co nejvíce a získat reálnou představu o práci a společnosti před tím, než se rozhodnete nastoupit.

 • Jak je zařazená obsazovaná pracovní pozice v organizační struktuře? Komu je zaměstnanec nadřízen či podřízen?
 • Je obsazované volné místo nově vytvořené nebo už existující?
 • S jakou odpovědností a pravomocemi je pracovní pozice spojena?
 • Jaký je tým potenciálních kolegů?
 • Co se Vám na práci v této společnosti líbí ?
 • Jaký je pro Vás optimální termín nástupu nového pracovníka?
 • Kolik času je nutné trávit na služebních cestách?
 • Jaký je možný na této pozici další profesní rozvoj?
 • Jaké druhy školení lze na této pozici získat?
 • Kdy a od koho se dozvím výsledek výběrového řízení na tuto pozici?
 • Jaké jsou Vaše benefity?

CV: Jak být efektivní

Předně by jste měli mít jasnou představu o tom, jaký záměr má Vaše CV. Váš cíl: zaujmout a být pozván na pohovor. Váš životopis by Vás měl prezentovat jako opravdu vhodného kandidáta na tu danou pozici. To, ale určitě neznamená lhát, spíše se tím myslí zvýraznit aspekty, které by měly vylepšit Vaši pozici podle konkrétních požadavků.

Níže uvádíme několik rad:

 • Zaujmout: potřebujete, aby si vybrali právě Vaše CV, což znamená, že je zapotřebí, aby bylo nečím zajímavé, např. pěkný vzhled, pěkný formát, písmo, ...
 • Vzbudit zvědavost: nad pročítáním Vašeho CV stráví personalista max 30 vteřin, proto je nutné být obezřetný na pravopis, gramatiku, ale také na úpravu.
 • Být potenciální kandidát: personalista stojí před dvěmi hlavními otázkami – „Bude schopen tento kandidát převzít veškeré zodpovědnosti, které vyplývajicí z této pozice?“, ale také, zda bude kandidát schopný rozvoje či případného kariérního růstu v rámci společnosti.
 • Být zkontaktován: nezapomeňte připsat Vaše osobní údaje a kontaktní telefon a e-mail.
 • Věnovat pozornost detailům: ujistěte se, zda Vaše profesionální cíle jsou v souladu s poptávanou pozicí. Zjistěte jaký je styl společnosti, jaké jsou jejich pracovní metody a jak uvažují a samozřejmě také jaké jsou jejich požadavky na profil kandidáta, kterého hledají.

Job Newsletter

Aktuální informace o pracovních nabídkách

registrace Odhlásit

Připojte se k nám

Ve Williams & Partner podporujeme přátelské a konkurenční pracovní prostředí a oceňujeme pracovitost, schopnost vést a iniciativu.

Více

Novinky

20.4.2011 Prezkům semináře: "From Successful manager to influential leader"
Pokud se chcete stát z úspěšného manažera manažerem vlivným, nemusíte mít vysokoškolské vzdělání v oboru psychologie, ale musíte pochopit různé styly interakce různých lidí a také musíte vědět, jaké jsou vaše preference a jak je třeba je rozvíjet....
17.3.2011 Invitation to Williams & Partner Leadership Series, 13 April, Prague
Do you have a hard time getting through to people? Are you frustrated with the way people behave? Have you ever wondered why with some people you work very well and with other’s not? Are you able to avoid conflict and create a balanced working environment?...