Ako si vypracovať plán osobného rozvoja

You have already started searching for a job, but are you sure that you have a good plan? Identify your transferable skills. Give evidence of your competences. Researching and gathering information. Analyzing the positions.

Začali ste si hľadať zamestnanie, ale nie ste si istí, či máte všetko správne naplánované? Ak je pre Vás Vaša kariéra dôležitá, mali by ste si na začiatku určiť stratégiu na dosiahnutie Vašich profesných úspechov. Pokúsime sa Vám poradiť v oblastiach:

 • Uplatnenie Vašich schopností a zručností
 • Správna voľba zamestnania
 • Uchádzanie sa o zamestnanie: tvorba životopisu a sprievodného listu
 • Plánovanie postupu pri hľadaní zamestnania

Odhaľte svoje osobné schopnosti

Najskôr je vhodné zistiť, aké schopnosti môžete zamestnávateľovi ponúknuť a naopak, aké schopnosti zamestnávateľ vyžaduje pre danú pozíciu. Recruiteri (náboroví pracovníci) zvyčajne hľadajú medzi kandidátmi konkrétny profil, ktorý je založený na požiadavkách zamestnávateľa. Váš profil, teda schopnosti, ktoré napíšete do svojho životopisu, je porovnávaný s profilom zadaným od zamestnávateľa.

Príklady osobných schopností:

 • Práca v teame
 • Komunikácia
 • Riešenie problémov
 • Práca s informáciami
 • Numerické schopnosti
 • Informačné technológie
 • Celková orientácia v obchodných záležitostiach

Presvedčte o svojich schopnostiach

Napísať si do životopisu, že dobre zvládate stresové situácie, alebo prácu pod tlakom nestačí. Svoje schopnosti musíte doložiť príkladmi konkrétnych situácií. Bude pre Vás užitočné, keď budete pripravení spomenúť tieto príklady aj pri pohovore. Štruktúra príkladov z konkrétnych situácií:

 • Popis situácie
 • Jej riešenie – ako ste k tomu prispeli Vy osobne
 • Výsledok – čo ste Vy osobne dosiahli

Vyhľadávanie a získavanie informácií

V procese hľadania zamestnania je veľmi dôležité vyhľadávanie ponúkaných pracovných pozícií. Zamerať by ste sa mali predošetkým na tieto otázky:

 • Prečo Vás oslovila práve táto ponúkaná pozícia?
 • Aké vzdelanie, kurzy a schopnosti sú pre danú pozíciu nevyhnutné?
 • Aký je pri danej pozícii ponúkaný plat a benefity?
 • Aké sú v danej firme pracovné podmienky?
 • Aké sú možnosti osobného rozvoja a ďalšieho postupu v rámci firmy?

Príprava na osobný pohovor

Je dôležité, aby ste vedeli pri uchádzaní o danú pozíciu odpovedať na tieto otázky:

 • Čo môžete ponúknuť zamestnávateľovi? Spomeňte si na svoj profesný profil.
 • Prečo sa uchádzate práve o túto pozíciu? Uveďte Vašu hlavnú motiváciu.
 • Čo konkrétne bude Váš prínos pre firmu, keď pre ňu budete pracovať na danej pozícii? Uveďte Vaše schopnosti na konkrétnych príkladoch.
 • Aký druh školenia by ste uvítali / by bol pre Vás najväčším prínosom? Priznajte svoje slabé stránky a uveďte, v čom by ste sa chceli zlepšovať.

Job Newsletter

Aktuálne informácie o pracovných ponukách

registrácia Odhlásiť

Pripojte sa k nášmu tímu

Vo Williams & Partner podporujeme priateľské a konkurenčné pracovné prostredie, oceňujeme pracovitosť, schopnosť viesť a iniciatívu.

Viac informácií

Novinky

19.8.2010 Pozvanie na Williams & Partner Leadership Series
Williams & Partner predstavuje nový leadership seminár s názvom "Externé a interné zdroje budovania lojality zamestnancov vo firmách", určený pre top manažérov, HR manažérov a iných riadiacich pracovníkov, ktorí môžu niečo zmeniť v riadení ľudí....
15.4.2010 Invitation to top leadership seminar - "What can leaders do to re-engage"
Williams & Partner brings together in a special formula, four most influential leaders of today’s business environment to discuss one of the most important topics in people’s business which is ENGAGEMENT....