Ako správne napísať životopis

Životopis je Vaša prvá prezentácia u Vášho potenciálneho zamestnávateľa, preto

spôsob, akým je napísaný, môže rozhodnúť o Vašej budúcnosti. Mal by zaujať na

prvý pohľad a zároveň by mal čo najpresnejšie charakterizovať Vašu osobu a Vašu

prax. Je potrebné si uvedomiť, že nie ste jediný uchádzač na danú pozíciu,

potrebujete čitateľa presvedčiť, že spĺňate dané požiadavky a ste vhodným

kandidátom (napr.formou Motivačného listu).

Napriek tomu, že pravidlá ako správne napísať životopis nie sú striktné, mal by

mať štruktúrovanú formu obsahujúcu nasledujúce informácie:

 • Osobné údaje: pre kontaktovanie je dôležité priložiť

  telefónne číslo a e-mailovú adresu.

 • Pracovné skúsenosti: začínajte so súčasným, resp.

  posledným zamestnaním, vrátane mena spoločnosti a pracovnej náplne

  (zodpovedností).

 • Vzdelanie: dosiahnutý akademický titul, získané

  certifikáty, zdôraznite hlavne kvalifikáciu, ktorá sa týka pozície, o ktorú

  sa uchádzate.

 • Záujmy/Aktivity: môžete využiť Vaše koníčky alebo

  voľnočasové aktivity na zdôraznenie Vašich kvalít, napr. cestovanie je bežné

  pre dynamických ľudí, zatiaľ čo dobrí teamoví hráči majú radi teamové

  športy. Je tiež dôležité spomenúť, akú máte vyváženosť medzi prácou a voľným

  časom.

 • Ďalšie schopnosti: ako znalosť cudzích jazykov, PC, ...
 • Úspechy: a to ako na akademickej pôde, tak aj v práci.
 • Referencie: nie je nutné ich vypisovať, stačí spomenúť,

  že sú dostupné na vyžiadanie.

Je dôležité byť pozitívny, konkrétny a poskytovať relevantné informácie

s dôrazom na konkrétnu pozíciu, o ktorú máte záujem.

Job Newsletter

Aktuálne informácie o pracovných ponukách

registrácia Odhlásiť

Pripojte sa k nášmu tímu

Vo Williams & Partner podporujeme priateľské a konkurenčné pracovné prostredie, oceňujeme pracovitosť, schopnosť viesť a iniciatívu.

Viac informácií

Novinky

19.8.2010 Pozvanie na Williams & Partner Leadership Series
Williams & Partner predstavuje nový leadership seminár s názvom "Externé a interné zdroje budovania lojality zamestnancov vo firmách", určený pre top manažérov, HR manažérov a iných riadiacich pracovníkov, ktorí môžu niečo zmeniť v riadení ľudí....
15.4.2010 Invitation to top leadership seminar - "What can leaders do to re-engage"
Williams & Partner brings together in a special formula, four most influential leaders of today’s business environment to discuss one of the most important topics in people’s business which is ENGAGEMENT....