Ako uspieť pri pohovore – zopár rád

Be prepared: beforehand, on the day and during the interview. Know yourself, know the job, know the organization.

Pripraviť sa vopred

Poznať sám seba

  • Byť si vedomý svojich silných a slabých stránok
  • Rozpoznať svoje schopnosti (to znamená tie, ktoré môžu byť dôležité pre danú pozíciu).
  • Pozrieť si svoj životopis, či viete nadviazať na všetko, čo ste uviedli!

Poznať prácu

  • Dávať pozor na popis práce a požiadavky.
  • Uvážiť, ktoré schopnosti a vlastnosti sú požadované, aby ste získali lepší vhľad do profilu hľadanej pozície.
  • Hovorte s ľuďmi, ktorí pracujú v podobnom odvetví (aká je bežná pracovná náplň na tejto pozícii). Hľadajte údaje, ktoré Vám pomôžu!

Poznať spoločnosť

  • Vyhľadať si všetko o spoločnosti, napr. ich výročnú správu, manažment, produkty...

V deň pohovoru

Elegantné/profesionálne oblečenie

Mali by ste vyzerať profesionálne. Vyhnite sa módnemu oblečeniu, texaskám alebo osobným názorom (napr. tričko s politickou motiváciou).

Sledujte svoju reč tela

Stiskom ruky a nadviazaním očného kontaktu ukážete, že ste sebavedomý.

Prvé dojmy sú dôležité

Ukážte, že ste technicky kvalifikovaný a dostatočne motivovaný pre túto prácu. Dajte najavo, že budete vhodný kandidát pre túto spoločnosť a tím, v ktorom by ste pracovali.

Príďte načas, nie však priveľmi skoro

Dostavte sa 10-15 minút pred pohovorom. Tento čas môžete využiť k tomu, aby ste sa ukľudnili. Nechoďte na pohovor priveľmi skoro, mohlo by to byť skôr na obtiaž. Nikdy nepríďte neskoro!

Job Newsletter

Aktuálne informácie o pracovných ponukách

registrácia Odhlásiť

Pripojte sa k nášmu tímu

Vo Williams & Partner podporujeme priateľské a konkurenčné pracovné prostredie, oceňujeme pracovitosť, schopnosť viesť a iniciatívu.

Viac informácií

Novinky

19.8.2010 Pozvanie na Williams & Partner Leadership Series
Williams & Partner predstavuje nový leadership seminár s názvom "Externé a interné zdroje budovania lojality zamestnancov vo firmách", určený pre top manažérov, HR manažérov a iných riadiacich pracovníkov, ktorí môžu niečo zmeniť v riadení ľudí....
15.4.2010 Invitation to top leadership seminar - "What can leaders do to re-engage"
Williams & Partner brings together in a special formula, four most influential leaders of today’s business environment to discuss one of the most important topics in people’s business which is ENGAGEMENT....