Počas pohovoru

Speak clearly and slowly. Adopt an alert, open posture. Listen carefully to the interviewer...

  • Hovorte zreteľne a pomaly
  • Buďte sústredený a otvorený
  • Sledujte pohovor a udržujte očný kontakt (je to dôležité)
  • V prípade Vášho záujmu buďte pripravený rozviesť pohovor
  • Zvýraznite svoje pozitívne stránky, eliminujte negatívne
  • Žiadajte vysvetlenie, ak nerozumiete
  • Neodpovedajte na otázky iba Áno alebo Nie. Najlepšie urobíte, ak budete odpovedať stručne a k veci
  • Buďte nadšený a sám sebou
  • Nepýtajte sa na všetko (ak ste si mohli informácie vyhľadať sami) – napr. informácie o spoločnosti, ktoré môžete nájsť na web stránkach
  • Buďte si istý, že viete, aké kroky budú nasledovať – napr. kedy Vás budú kontaktovať, detaily vzťahujúce sa k výberovému konaniu

Job Newsletter

Aktuálne informácie o pracovných ponukách

registrácia Odhlásiť

Pripojte sa k nášmu tímu

Vo Williams & Partner podporujeme priateľské a konkurenčné pracovné prostredie, oceňujeme pracovitosť, schopnosť viesť a iniciatívu.

Viac informácií

Novinky

19.8.2010 Pozvanie na Williams & Partner Leadership Series
Williams & Partner predstavuje nový leadership seminár s názvom "Externé a interné zdroje budovania lojality zamestnancov vo firmách", určený pre top manažérov, HR manažérov a iných riadiacich pracovníkov, ktorí môžu niečo zmeniť v riadení ľudí....
15.4.2010 Invitation to top leadership seminar - "What can leaders do to re-engage"
Williams & Partner brings together in a special formula, four most influential leaders of today’s business environment to discuss one of the most important topics in people’s business which is ENGAGEMENT....